Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Internát

Internát

Šestipodlažní ubytovací budova je rozdělena na zařízení domova mládeže a internátu.

Každá výchovná skupina je ubytována odděleně v jednotlivých podlažích.

Pokoje jsou max. třílůžkové, uspořádané do buněk. Buňka obsahuje vždy dva pokoje s vlastním sociálním zařízením. K dispozici jsou klubovny pro výchovnou činnost, studovny, počítače s internetem, knihovna, stolní fotbal, stoly na stolní tenis a jiné.

Internát

Poskytuje žákům výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost Středního odborného učiliště v Lišově žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a vyššího stupně a zajišťuje těmto žákům ubytování a stravování.

Ubytovaní žáci jsou rozděleni do jednotlivých výchovných skupin, toto rozdělení stanovuje vždy na školní rok vedoucí vychovatel.

Umisťování žáků

Na umístění nemá žák právní nárok.

Vedoucí vychovatel umisťuje žáky podle kapacity v tomto pořadí:

a)  Z dětských domovů;

b)  ze sociálních nebo zdravotních důvodů;

c)  jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí;

d)  nadané a talentované;

e)  ostatní dojíždějící a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy,doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení.

Přihlášku podávají zákonní zástupci žáka vedoucímu vychovateli na každý školní rok v termínu jím stanoveném.

O umístění nebo neumístění vyrozumí vedoucí vychovatel zákonné zástupce žáka do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky. Umístění platí pro bezprostředně následující školní rok.

Propouštění žáků

Během školního roku ukončí vedoucí vychovatel žákovi umístění pokud:

a)  O to písemně požádá zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák;

b)  zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neplatí příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním;

c)  žák přestal být žákem Středního odborného učiliště, Lišov;

d)  žákovi bylo povoleno přerušení studia;

e)  žákovi bylo ukončeno ubytování na domově mládeže pro závažné porušení vnitřního řádu.

Ubytování a stravování žáků

Ubytování se žákům poskytuje od neděle do pátku po celou dobu školního roku s výjimkou prázdnin.

Měsíční úhrada za ubytování činí 900,- Kč. Výše úhrady se nemění, i když žák není z vlastní vůle ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodu organizace výuky, stanoví se výše úhrady poměrnou částí.

Žáci ubytovaní na domově mládeže se celodenně stravují. Strava je zabezpečena 5x denně. Cena celodenní stravy je 114,- Kč + možnost přikoupení druhé večeře á 20,- Kč. Strava ve školní jídelně se vydává v přesně určený čas uvedený v denním řádu.

Čajové kuchyňky jsou určeny pouze k přípravě teplých nápojů nikoliv k přípravě celých pokrmů (obědy, večeře).

Každý žák je vybaven průkazkou internátu, kterou obdrží před opuštěním ubytovacího areálu. Doma ji dává při každém příjezdu rodičům (zákonnému zástupci) k podpisu a k vyplnění odjezdu zpět na internát. Po příchodu je povinen předložit ji vychovateli.  Pokud ji zničí, nebo ztratí, bude mu vydána nová za poplatek 20 Kč.

Vycházky se povolují zpravidla žákům, kteří dosahují vyhovujících studijních výsledků a nemají kázeňské přestupky. Za velmi dobré studijní výsledky a chování lze žáka uvolnit na vycházky do Českých Budějovic (u nezletilých žáků po písemném svolení rodičů). O udělení vycházky rozhoduje vychovatel.

Materiální podmínky

Na internátě je 35 dvou až tří lůžkových pokojů zařazených do I. kategorie s WIFI připojením. Ubytovaný má k dispozici válendu s úložným prostorem a lampičkou, jedno místo u stolu, uzamykatelnou skříňku a šatní skříň.

Každá výchovná skupina má k dispozici malou společenskou místnost s vybavením (televize, DVD, video). Na jednotlivých patrech je zařízena čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnou troubou a varnou konvicí. Pro společné akce a kulturní vyžití je využívána velká společenská místnost. Tyto prostory umožňují vytvoření podnětného prostředí a zároveň jsou i odpovídajícím místem pro odpočinek nebo rušnější aktivity.

Součástí zařízení jsou i herny pro:

  • stolní fotbal
  • stolní tenis
  • kulečník
  • šipky
  • posilovna
  • knihovna
  • internetová klubovna

Celoročně je využívána tělocvična s posilovnou, která je součástí školy. V letním období jsou k dispozici venkovní sportoviště – tenisové kurty a volejbalové hřiště.

Volná plocha areálu je využívána k různým sportovním činnostem (kopaná, friesbie, badminton, nohejbal, líný tenis, vybíjená, kroket, lehká atletika). V zimním období je možnost zapůjčení bruslí, sjezdových a běžkových lyží.

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content