Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení 2022/2023

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke vzdělávání je nutné u všech oborů.

Přihlášku podává zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče do III. kola do 30. června 2022.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DO VŠECH OBORŮ VZDĚLÁNÍ) SE NEKONAJÍ.

Termín přijímacího řízení:

I. termín22. dubna 2022zveřejnění seznamu přijatých 22. dubna 2022
II. termín31. května 2022zveřejnění seznamu přijatých 31. května 2022
III. termín30. června 2022zveřejnění seznamu přijatých 30. června 2022

Přijatí uchazeči, kteří si vybrali naši školu, odevzdají ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Výsledky IV. kola přijímacího řízení – budou zveřejněny 31. srpna 2022 ve vitríně na čelní straně budovy školy a dále na webových stránkách školy www.sou-lisov.cz

Obory vzdělání „H“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou a úspěšné absolvování minimálně 8. ročníku základní školy

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků ve III. kole
33-56-H/01Truhlář13 rchlapce, dívky12
33-59-H/01Čalouník3 rchlapce, dívky (ZPS)0
33-59-H/01Čalouník – zkrácené studium – stipendium2
(pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání)
1 rchlapce, dívky (ZPS)0

1 – ŠVP – Výroba nábytku, základy stavebního truhlářství a základy čalounictví
2 – 800 Kč/měsíc + 2 000 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně na konci školního roku + 3 500 Kč za průměrný prospěch do 1,7 včetně u závěrečných zkoušek

Obory vzdělání „E“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Školní vzdělávací programy jsou zaměřené především na odbornou přípravu žáků, je snížená dotace hodin teoretického vyučování (cizí jazyk se vyučuje jako nepovinný předmět) a je posílena výuka odborného výcviku.

Obory jsou vhodné především:

  • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
  • pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
  • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání “H”
  • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání (ze základních škol praktických či integrovaní žáci v běžných třídách) – pro další vzdělávání v tomto režimu je nutné přiložit k přihlášce vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Žáci, kteří předloží vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti studia v oborech vzdělání “E” – mají přednost v přijetí do jednotlivých oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků
36-67-E/01Zednické práce3. rchlapce3
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce

3. r

dívky, chlapce
6
66-51-E/01Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží
3. rdívky, chlapce5
29-51-E/01Potravinářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba

3. r
3. r

dívky, chlapce
dívky, chlapce

0
2
75-41-E/01Pečovatelské služby3. rdívky, chlapce2
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba

3. r
3. r

dívky, chlapce
dívky, chlapce

3
2
23-51-E/01Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu

3. r

chlapce
2
41-52-E/02Zahradnická výroba2. rdívky, chlapce2

Při nástupu žáci zdarma obdrží pracovní oděv, obuv, ochranné pracovní pomůcky a další

Podmínky přijetí do všech oborů vzdělání:

  • zdravotní způsobilost doporučená lékařem (u žáků se ZPS i odborného lékaře specialisty)
  • splnění povinné školní docházky
  • pořadí žáků se určuje podle dosaženého průměrného prospěchu za I. pololetí roku 2021/2022

Vzdělávání oborů „E” probíhá v běžných třídách/skupinách, ale i ve třídách/skupinách, které jsou zřízeny dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. K zařazení do speciální třídy je nutné platné DOPORUČENÍ školského poradenského zařízení.

Obor vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba je určen pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona ŠZ č. 561/2004 Sb.

Všechny obory vzdělání budou otevřeny při naplnění minimálního počtu uchazečů.

Skip to content