Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Přijímací řízení 2024/2025

Přijímací řízení 2024/2025

Tento článek je určený uchazečům o studium na naší škole. Naleznete zde základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025.

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Plné znění tohoto dokumentu naleznete zde: Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a pohovorů.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání je nutné u všech oborů.

Přihlášku podává zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče do prvního kola v období od 1. února 2024 do 20. února 2024.

Obory vzdělání jsou pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou.

Obory vzdělání „H“

Kód oboruNázev oboruDélka studiaPočet přijímaných žákůDokument
33-56-H/01Truhlář3. r24Zobrazit
33-59-H/01Čalouník3. r6Zobrazit
Kritéria pro přijetí:

Hodnocen bude průměrný prospěch v pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, v případě rovnosti rozhoduje druhé pololetí předchozího školního roku, v případě opětovné rovnosti rozhoduje los. V přijímacím řízení nelze v případě stejného prospěchu rozhodnout dosaženým průměrným prospěchem ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Průměrný prospěch bude hodnocen bodovou stupnicí 0 – 39 bodů.

Kód oboruNázev oboruDélka studiaPočet přijímaných žákůDokument
33-59-H/01Čalouník – zkrácené studium1. r12Zobrazit
Zkrácená forma studia je určena pro uchazeče, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Kritéria pro přijetí:

Hodnocen bude průměrný prospěch v pololetí posledního ročníku střední školy, v případě rovnosti rozhoduje druhé pololetí předchozího školního roku, v případě opětovné rovnosti rozhoduje los. V přijímacím řízení nelze v případě stejného prospěchu rozhodnout dosaženým průměrným prospěchem ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Průměrný prospěch bude hodnocen bodovou stupnicí 0 – 39 bodů.

Obory vzdělání „E“

Školní vzdělávací programy jsou zaměřené především na odbornou přípravu žáků, je snížená dotace hodin teoretického vyučování (cizí jazyk se vyučuje jako nepovinný předmět) a je posílena výuka odborného výcviku.

Obory jsou vhodné především:

  • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
  • pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
  • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání “H”
  • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání (ze základních škol praktických či integrovaní žáci v běžných třídách) – pro další vzdělávání v tomto režimu je nutné přiložit k přihlášce vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Kód oboruNázev oboruDélka studiaPočet přijímaných žákůDokument
36-67-E/01Zednické práce3. r8Zobrazit
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce

3. r
24
Zobrazit
66-51-E/01Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží
3. r24Zobrazit
29-51-E/01Potravinářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba

3. r
3. r

16
5

Zobrazit
Zobrazit
75-41-E/01Pečovatelské služby3. r16Zobrazit
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba

3. r
3. r

8
8

Zobrazit
Zobrazit
23-51-E/01Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu

3. r

24

Zobrazit
41-52-E/02Zahradnická výroba2. r14Zobrazit
Kritéria pro přijetí:

Hodnocen bude průměrný prospěch v pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, v případě rovnosti rozhoduje druhé pololetí předchozího školního roku, v případě opětovné rovnosti rozhoduje los. V přijímacím řízení nelze v případě stejného prospěchu rozhodnout dosaženým průměrným prospěchem ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Průměrný prospěch bude hodnocen bodovou stupnicí 0 – 39 bodů.

Při nástupu žáci všech učebních oborů zdarma obdrží pracovní oděv, obuv, ochranné pracovní pomůcky, potřebné nářadí a další

Vzdělávání oborů „E” probíhá v běžných třídách/skupinách, ale i ve třídách/skupinách, které jsou zřízeny dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. K zařazení do speciální třídy je nutné platné DOPORUČENÍ školského poradenského zařízení.

Obor vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba je určen pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona ŠZ č. 561/2004 Sb.

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content