Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení 2023/2024

Na základě zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 353/2016 Sb. a vyhlášky 233/2020 Sb. vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke vzdělávání je nutné u všech oborů.

Přihlášku podává zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče do III. kola do  30. srpna 2023.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (DO VŠECH OBORŮ VZDĚLÁNÍ) SE NEKONAJÍ.

Termíny přijímacího řízení:

I. termín24. dubna 2023Výsledková listina ke stažení zde
II. termín27. června 2023Výsledková listina ke stažení zde
III. termín30. srpna 2023Výsledková listina ke stažení zde

Přijatí uchazeči, kteří si vybrali naši školu, odevzdají ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Výsledky III. kola přijímacího řízení – budou zveřejněny 30. srpna 2023 ve vitríně na čelní straně budovy školy a na webových stránkách školy www.sou-lisov.cz

Obory vzdělání „H“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou a úspěšné absolvování minimálně 8. ročníku základní školy

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků ve II. kole
33-56-H/01Truhlář3 rchlapce, dívky6
33-59-H/01Čalouník3 rchlapce, dívky (ZPS)0
33-59-H/01Čalouník – zkrácené studium
(pro absolventy, kteří již získali střední vzdělání)
1 rchlapce, dívky (ZPS)1

Obory vzdělání „E“ – pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Školní vzdělávací programy jsou zaměřené především na odbornou přípravu žáků, je snížená dotace hodin teoretického vyučování (cizí jazyk se vyučuje jako nepovinný předmět) a je posílena výuka odborného výcviku.

Obory jsou vhodné především:

  • pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole
  • pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. ročníku)
  • pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání “H”
  • pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání (ze základních škol praktických či integrovaní žáci v běžných třídách) – pro další vzdělávání v tomto režimu je nutné přiložit k přihlášce vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Žáci, kteří předloží vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti studia v oborech vzdělání “E” – mají přednost v přijetí do jednotlivých oborů vzdělání.

Kód oboruNázev oboruDélka studiaUrčeno proPočet přijímaných žáků
36-67-E/01Zednické práce3. rchlapce5
65-51-E/01Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce

3. r

dívky, chlapce
6
66-51-E/01Prodavačské práce
ŠVP: Prodej smíšeného zboží
3. rdívky, chlapce4
29-51-E/01Potravinářská výroba
ŠVP: Cukrářská výroba
ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba

3. r
3. r

dívky, chlapce
dívky, chlapce

0
4
75-41-E/01Pečovatelské služby3. rdívky, chlapce3
33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba
ŠVP: Truhlářská výroba
ŠVP: Čalounická výroba

3. r
3. r

dívky, chlapce
dívky, chlapce

3
3
23-51-E/01Strojírenské práce
ŠVP: Práce v autoservisu

3. r

chlapce

3
41-52-E/02Zahradnická výroba2. rdívky, chlapce0

Při nástupu žáci zdarma obdrží pracovní oděv, obuv, ochranné pracovní pomůcky a další

Podmínky přijetí do všech oborů vzdělání:

  • zdravotní způsobilost doporučená lékařem (u žáků se ZPS i odborného lékaře specialisty)
  • splnění povinné školní docházky
  • pořadí žáků se určuje podle dosaženého průměrného prospěchu za I. pololetí roku 2022/2023, druhé pololetí předcházejícího školního roku rozhoduje v případě rovnosti

Vzdělávání oborů „E” probíhá v běžných třídách/skupinách, ale i ve třídách/skupinách, které jsou zřízeny dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. K zařazení do speciální třídy je nutné platné DOPORUČENÍ školského poradenského zařízení.

Obor vzdělání 41-52-E/02 Zahradnická výroba je určen pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona ŠZ č. 561/2004 Sb.

Všechny obory vzdělání budou otevřeny při naplnění minimálního počtu uchazečů.

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content