Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

ŠVP: Truhlář

ŠVP: Truhlář

TRUHLÁŘ – tříletý učební obor pro chlapce a dívky

33-56-H/01 Truhlář

Absolvent získá kvalifikaci v profesi truhlář. Absolvent připravený na základě tohoto školního vzdělávacího programu nalezne uplatnění jako zaměstnanec v nábytkářských a stavebně truhlářských firmách, popřípadě v jiných odvětvích dřevozpracující výroby. Zároveň jsou žáci připravováni na výkon činnosti osob samostatně výdělečně činných.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Vzdělání si může doplnit v nástavbovém studiu ve studijním oboru, popřípadě rozšířit svou kvalifikaci studiem zkráceného jednoletého učebního oboru Čalouník.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace: Závěrečná zkouška, výuční list

Profil absolventa:

 • zhotovuje nábytek a truhlářské výrobky v požadované kvalitě
 • pracuje s návrhy a technickou dokumentací
 • navrhne technické řešení nábytku a truhlářských výrobků
 • provádí opravy a renovace nábytku
 • dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým způsobem
 • dodržuje závazné pracovní postupy výroby sestavené pro jednotlivá pracoviště
 • zhotovuje výrobky v požadované kvalitě, dbá na dobré jméno firmy, zabezpečuje parametry kvality procesů a výroby
 • sleduje vývojové trendy v oblasti výroby výrobků oboru
 • zná účel a užitečnost vykonané práce, její finanční ohodnocení a efektivně hospodaří s finančními prostředky

Organizace výuky:

 • týden teoretického vyučování (odborné a všeobecné vzdělávací předměty
 • týden odborného výcviku
 • vyučované odborné předměty: Technologie, Odborné kreslení, Materiály, Výrobní zařízení, Ekonomika, Základy stavebního truhlářství, základy čalounictví

Produktivní činnost žáků:

 • zakázková výroba nábytku, včetně montážních prací u zákazníka
 • výroba kuchyní a stolového nábytku
 • výroba stavebně truhlářských prvků
 • opravy starožitného nábytku

Odborný výcvik:

 • provádí se na zakázkové výrobě v moderně vybavených truhlářských dílnách
 • žáci jsou vybaveni pracovním oděvem, obuví, ochrannými prostředky a potřebným nářadím
 • žáci dostávají peněžní odměnu podle vykonané produktivní práce

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

 • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
 • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content