Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Podávání přihlášek

Podávání přihlášek

V letošním roce proběhla řada legislativních změn v oblasti přijímacího řízení na střední školy, včetně způsobu podávání přihlášek ke studiu.

Pokusíme se Vám dát pár užitečných rad jak na to v případě, že máte zájem o naší školu.

Současně s přihláškou zasílejte, nebo odevzdávejte:

  1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu (potvrzení od praktického lékaře může mít libovolný tiskopis, musí v něm však vždy být číselný kód oboru a název oboru).
  2. Hodnocení na vysvědčení za poslední pololetí a předchozí ročník školní docházky (i zde může mít doklad různou formu: kopie vysvědčení, výpis ze školní matriky).
  3. Doporučení školského poradenského zařízení (týká se uchazečů o vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 zákona ŠZ č. 561/2004 Sb.
  4. Oprávněnost pobytu dle § 20 odst. 3 školského zákona, pokud uchazeč není občanem Evropské unie.

Užitečné odkazy pro uchazeče o studium:

Základní informace k podávání přihlášek naleznete na informačním vebu:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Tiskopis přihlášky na SŠ v listinné podobě:

Přihláška na SŠ v listinné podobě

Doporučený tiskopis lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

Doporučený tiskopis hodnocení na vysvědčeních v listinné podobě:

Hodnocení na vysvědčeních

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopisy přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 ke stažení naleznete na stránkách MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content