Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

ŠVP: Zahradnická výroba

ŠVP: Zahradnická výroba

ZAHRADNICKÁ VÝROBA – dvouletý učební obor pro chlapce a dívky

41-52-E/02 – Zahradnická výroba

Učební obor je prioritně určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povoláním zahradník.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace: Závěrečná zkouška, výuční list

Profil absolventa = předpokládané dovednosti:

  • osvojí si základní technologické postupy při množení a pěstování ovocných a okrasných dřevin, květin a zeleniny
  • naučí se orientovat v základním sortimentu ovocných a okrasných dřevin, květin a zeleniny
  • získá potřebné znalosti pro tvorbu základních vazačských prací
  • ovládá základní pracovní operace při sadovnických úpravách

Organizace výuky:

  • dva dny v týdnu teoretická výuka ve škole (odborné a všeobecně vzdělávací předměty)
  • tři dny v týdnu odborný výcvik
  • vyučované odborné předměty: Základy zahradnické produkce, Základy ovocnictví, Základy zelinářství, Základy sadovnictví, Základy květinářství

Odborný výcvik:

Provádí se v  prostorách a učebnách Středního odborného učiliště v Lišově.

Skip to content