Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Školní jídelna

Školní jídelna

Střední odborné učiliště poskytuje ubytovaným žákům celodenní stravu a žákům dojíždějícím obědy. Obědy jsou zajišťovány žákům i v době odborného výcviku na různých pracovištích.

Pro elektronické odhlašování, přihlašování a výběr stravy z jídelního lístku použijte odkaz na www.strava.cz (ikona na horní liště těchto internetových stránek).

Vedoucí kuchyně:

Milena Kotrčová
tel.: 387 964 504
jidelna@sou-lisov.cz

Kuchařky:

Vedoucí kuchařka:
Marie Hlávková

Kuchařky:

  • Jitka Bendlová
  • Pavla Staňková
  • Eva Čadová

Pro elektronické odhlašování, přihlašování a výběr stravy z jídelního lístku použijte odkaz na www.strava.cz (ikona na horní liště těchto internetových stránek).

Výpis z řádu školní jídelny a výdejny stravy

(úplné znění je k dispozici v kanceláři SOU):

1. Doba provozu

Školní jídelna (horní areál, tř. 5. května 3) je v provozu v pracovní dny
od 11:00 do 13:30 – výdej obědů
Výdejna stravy (dolní areál, Krátká 699) je v provozu v pracovní dny
od  5:00 do  7:15 – výdej snídaní
od 11:00 do 12:30 – výdej obědů
od 17:00 do 18:00 – výdej večeří

2. Způsob přihlašování a odhlašování ke stravování

Žáci / zákonní zástupci platí přihlášenou stravu složenkou nebo hotově v pokladně školy. Po zaplacení obdrží zálohově čip, na který bude strava vydána. Platba musí být provedena do 1. každého měsíce, jinak žák nemá právo na vydání stravy.

Žák se může ze stravy odhlásit vždy do 10.30 hodin předchozího dne. V době nemoci je nutné stravu telefonicky odhlásit. Pokud tak neučiní, bude jim strava zpětně doúčtována do celé hodnoty (včetně režijních a mzdových nákladů) dle zákona č. 561/2005 Sb.. Ubytovaní žáci platí se stravou současně i poplatek za ubytování.

3. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.

4. Žáci si v době teoretického vyučování zvolí ze dvou nabízených chodů a svou volbu potvrdí elektronicky prostřednictvím terminálu v jídelně.

5. Na škole pracuje stravovací komise složená ze zástupců pracovníků a zástupců žáků školy.

  • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled)
  • sleduje dodržování jídelníčku, jeho pestrost včetně zásad zdravé výživy
  • sleduje způsob výdeje stravy
  • sleduje dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení a čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
  • schází se podle potřeby, minimálně 5x do roka s vedoucí jídelny

6. Strávníkům je vydávána kompletní strava (dle jídelníčku). Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Výše úhrady za školní stravování od 1. dubna 2022

Výše úhrady za školní stravování žáků a studentů se řídí normativy danými vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

  Úhrada od 1. 4. 2022
snídaně20,00 Kč
přesnídávka10,00 Kč
oběd36,00 Kč
svačina10,00 Kč
večeře29,00 Kč
II. večeře16,00 Kč
Skip to content