Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Školní jídelna

Školní jídelna

Střední odborné učiliště poskytuje ubytovaným žákům celodenní stravu a žákům dojíždějícím obědy. Obědy jsou zajišťovány žákům i v době odborného výcviku na různých pracovištích.

Pro elektronické odhlašování, přihlašování a výběr stravy z jídelního lístku použijte odkaz na www.strava.cz (ikona na horní liště).

Vedoucí stravovacího úseku:

Lenka Morajanu, tel.: 387 964 504, jidelna@sou-lisov.cz

Kuchařky:

Vedoucí kuchařka:
Jitka Bendlová

Kuchaři:

 • Věra Vávrová
 • Eva Čadová
 • Magdalena Pašková
 • Alla Moravcová

Výpis z řádu školní jídelny a výdejny stravy

(úplné znění je k dispozici v kanceláři SOU):

1. Doba provozu

Školní jídelna (horní areál, tř. 5. května 3) je v provozu v pracovní dny
od 11:30 do 13:15 – výdej obědů
Výdejna stravy (dolní areál, Krátká 699) je v provozu v pracovní dny
od  5:00 do  7:15 – výdej snídaní
od 11:00 do 12:30 – výdej obědů
od 17:00 do 18:00 – výdej večeří

2. Způsob přihlašování a odhlašování ke stravování

Žáci / zákonní zástupci platí přihlášenou trvalým příkazem nebo hotově v pokladně školy. Po zaplacení obdrží zálohově čip, na který bude strava vydána. Platba musí být provedena do 1. každého měsíce, jinak žák nemá právo na vydání stravy.

Žák se může ze stravy odhlásit vždy do 10.30 hodin předchozího dne. V době nemoci je nutné stravu telefonicky odhlásit. Pokud tak neučiní, bude jim strava zpětně doúčtována do celé hodnoty (včetně režijních a mzdových nákladů) dle zákona č. 561/2005 Sb.. Ubytovaní žáci platí se stravou současně i poplatek za ubytování.

3. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.

4. Žáci si volí ze dvou nabízených chodů a volbu potvrdí elektronicky prostřednictvím terminálu v jídelně.

5. Na škole pracuje stravovací komise složená ze zástupců pracovníků a zástupců žáků školy.

 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled)
 • sleduje dodržování jídelníčku, jeho pestrost včetně zásad zdravé výživy
 • sleduje způsob výdeje stravy
 • sleduje dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení a čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
 • schází se podle potřeby, minimálně 5x do roka s vedoucí jídelny

6. Strávníkům je vydávána kompletní strava (dle jídelníčku). Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Výše úhrady za školní stravování

Výše úhrady za školní stravování žáků a studentů se řídí normativy danými vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

  Úhrada od 1. 4. 2022Úhrada od 1. 9. 2023
snídaně20,00 Kč22,00 Kč
přesnídávka10,00 Kč11,00 Kč
oběd36,00 Kč40,00 Kč
svačina10,00 Kč11,00 Kč
večeře29,00 Kč30,00 Kč
II. večeře16,00 Kč20,00 Kč

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

 • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
 • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content