Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba

ŠVP: Řeznicko-uzenářská výroba

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ VÝROBA – tříletý učební obor pro chlapce a dívky 

29-51-E/01 Potravinářská výroba

Připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povoláním řezník – řeznice. Vzhledem k tomu, že jsou žáci zapojeni během studia do produktivní činnosti, jsou absolventi schopni vykonávat veškeré řeznické práce. Uplatní se v těchto provozech i v soukromém podnikání.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední odborné s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace: Závěrečná zkouška, výuční list

Profil absolventa = předpokládané dovednosti

  • žák si osvojí základní technologické postupy při úpravě masa, úpravě surovin, výrobě uzenářských výrobků
  • naučí se obsluhovat stroje a zařízení v masném průmyslu
  • získá potřebné znalosti pro zachování a uschovávání surovin a hotových výrobků

Organizace výuky:

  • dva dny v týdnu teoretická výuka ve škole (odborné a všeobecně vzdělávací předměty)
  • tři dny v týdnu odborný výcvik
  • vyučované odborné předměty: Řeznicko-uzenářská výroba, Suroviny a výživa, Potravinářská výroba, Biologie a anatomie

Odborný výcvik:

  • provádí se ve cvičných učebnách odborného učiliště v Lišově a ve výrobně uzenářských výrobků a úpravě masa v Globusu České Budějovice
  • žáci jsou vybaveni pracovním oděvem a obuví, ochrannými prostředky a potřebným nářadím
  • žáci dostávají peněžní odměnu podle vykonané produktivní práce
Skip to content