Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Základní informace o škole

Základní informace o škole

Všeobecné informace

Střední odborné učiliště v Lišově poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Střední odborné učiliště nábytkářské bylo založeno v Lišově již v roce 1899 jako průmyslová škola pokračovací výnosem c. k. ministerstva a od tohoto roku se zde připravují žáci pro obor truhlář – výroba nábytku. Později byla nabídka rozšířena i na obor čalouník. Stalo se nedílnou součástí města, které má dlouholetou truhlářskou tradici, takže je v Čechách známo jako “Lišov-město nábytku”.

Odborné učiliště a Praktická škola vznikla v roce 1976 z potřeby zajistit v Jihočeském kraji profesní přípravu žáků vycházejících ze zvláštních škol. V současné době zabezpečuje profesní přípravu převážně žákům ze základních škol u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Je snížen počet žáků ve třídě i ve skupině odborného výcviku. Ve výuce se využívají speciální metody, postupy, formy a prostředky, speciální učebnice a didaktické pomůcky. Žáci, kteří nemohou denně dojíždět jsou ubytováni na internátě.

Splynutím obou učilišť od 1. ledna 2006 vzniká jedno Střední odborné učiliště.

Vzniklo jako nový právnický subjekt usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje splynutím Středního odborného učiliště nábytkářského a Odborného učiliště s Praktickou školou v Lišově. Nově zřízená škola převzala všechna práva a povinnosti zrušených škol a začala stavět na jejich základech a tradicích. Kapacita školy je 550 žáků.

Současný areál školy v Lišově se nachází na dvou místech. Horní areál se skládá ze dvou budov školy, v jedné z nich je i sídlo ředitelství, vlastní kuchyně s jídelnou, sportoviště s tělocvičnou a posilovnou. Součástí dolního areálu jsou moderní objekty dílen s vlastní výdejnou stravy a ubytovací pavilon.

Areál školy

1. Horní areál – tř. 5. května 3/93

Budova školy + ředitelství SOU. Všechny učebny jsou vybaveny didaktickou technikou včetně dataprojektorů a interaktivních tabulí. Součástí jsou dvě počítačové učebny a učebna pro výuku jazyků. Učebny pro výuku oborů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou upraveny potřebám žáků.

Stravovací pavilon. Kuchyně s jídelnou pro 70 stravovacích míst zajišťuje celodenní stravu ubytovaným žákům a obědy všem žákům školy.

Tělocvična s posilovnou. Velká a malá tělocvična se šesti posilovacími stroji, asfaltové a antukové hřiště.

2. Dolní areál – Krátká 8/699

Optimální vjezd do celého areálu z ulice Hůrecká.

Ubytovací šestipodlažní pavilon zahrnuje ubytování na domově mládeže a na internátu. Ubytovací buňka se skládá ze dvou místností max. po třech žácích s vlastním sociálním zařízením. Kapacita 120 míst.

Areál dílen odborného výcviku se skládá z moderně vybavených truhlářských a čalounických dílen, pneuservisu a myčky aut pro výuku žáků učebního oboru práce v autoservisu, cvičných kuchyněk pro výuku žáků potravinářských oborů (kuchařské práce, cukrářská výroba, řeznicko – uzenářská výroba), cvičné prodejny a cvičných učeben pro výuku žáků učebního oboru pečovatelské služby. Součástí areálu je i zázemí pro žáky učebního oboru zednické práce a zahradnické práce.

Část dolního areálu
Počítačová učebna
Třída s interaktivní tabulí

Aktuality

Dny otevřených dveří – přijďte se k nám podívat

  • V pátek 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.
  • V pátek 19. 1. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu 20. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin.

Po předchozí telefonické domluvě je možné naši školu navštívit kdykoliv.

Skip to content