Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

EDUTEAM v SOU

EDUTEAM v SOU

Eduteam je partner pro školy v oblasti zavádění moderních technologií do základních a středních škol. Jeho cílem je zvýšit popularitu využívaných moderních technologií ve školách a ukázat přínosy a význam pro skutečnou modernizaci vzdělávání. Součástí tohoto projektu je tzv. EDUBUS, moderní technická laboratoř, která k nám zavítala 14. března. V dopoledních hodinách edubus navštívilo 34 žáků především oborů truhlář, truhlářské práce, ale také cukráři. A co viděli a mohli si vyzkoušet? Tak například 3D tiskárnu, kde si udělali návrh i drobný výrobek, edustrojky na řezání a soustružení materiálů, lego spike, kde nahlédli do způsobů programování a také mohli pracovat s mikroskopy. Vzdělávací akce měla pokračování v odpoledních hodinách, kdy byl připraven program pro pedagogy. I ti si mohli nejen vše vyzkoušet, ale i získat důležité informace k provozu a využití těchto technologií.

Úspěšní jsme byli také v získání edugrantu. To znamená, že škole budou na dobu jednoho roku zapůjčeny výukové edustrojky – pila, soustruh, vrtačka, které naším žákům umožní získat potřebné pracovní návyky a zkušenosti a sníží nebezpečí možného úrazu. Strojky budou využívány jak v odborných předmětech jako je napříkad Technologie nebo Stroje a zařízení, tak i v odborném výcviku.

Věříme, že s pomocí EDUstrojků budou naši žáci schopni lépe porozumět principům obrábění dřeva, a že práce na zařízení, kterého se nemusí obávat, zlepší jejich výsledky i motivaci ke studiu. Tím se pro ně následně otevřou nové příležitosti v budoucím profesním životě.

Skip to content