Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Dotační program – MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.

Dotační program – MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.

Dne 28. 7. 2022 představilo vedení kraje nový Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022–2023 formou tiskové konference (dále jen Program). Cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí (zájmové kroužky pořádané DDM, ZUŠ apod.). Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek nyní proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Podrobné informace k dotačnímu programu jsou zveřejněny na webu myvtomjihocechynenechame.cz a v přiložených dokumentech.

Vyplněné žádosti zasílejte mailem na adresu sekret@sou-lisov.cz.

Více informací žákům a zákonným zástupcům žáků naší školy podají třídní učitelé a sociální pedagog naší školy Bc. Blanka Kopecká.

Skip to content