Střední odborné učiliště, Lišov
, tř. 5. května 3, 373 72

pište kdykoliv

volejte Po–Pá: 7–15 h

volejte Po–Pá: 7–15 h

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Bakaláři

Office 365

Strava

Facebook

Instagram

YouTube

Turistický kurz pro žáky tříd 1H, 1F a 1C ve dnech 23. – 29. 6. 2022

Turistický kurz pro žáky tříd 1H, 1F a 1C ve dnech 23. – 29. 6. 2022

Turistický kurz je součástí učebních plánů s procvičováním přírodovědných a sportovních znalostí, základů první pomoci se začleněním tematiky ochrany člověka za mimořádných situací a environmentální výchovy s ochranou životního prostředí. Kurz je povinný pro žáky 1. ročníků.

Kurz bude probíhat v areálu učiliště, krátké pěší túry budou do okolí Lišova.

Žáci, kteří jsou uvolnění z tělesné výchovy, se kurzu zúčastní v omezeném rozsahu, a to podle náplně jednotlivých dnů v kombinaci s jejich omezením (zjistí třídní učitelé min. 14 dní před kurzem).

Termín kurzu:            23. – 29. 6. 2021                                

Třídy:                          1H, 1F a 1C                                      

Zahájení:                    vždy v 7:30 hod. na školním dvoře, kontrola docházky, proškolení BOZP

Ukončení:                   12:45 hod. dle náplně jednotlivých dní

Hlavní instruktor:      Mgr. Brigita Jindrlová

Bližší informace předají žákům třídní učitelé prostřednictvím informačního letáku.

Skip to content